Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti - STRUKTUR

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT XİDMƏTİNİN STRUKTURU

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin Aparatı

- Dövlət əmlakının registri sektoru

- Dövlət əmlakının idarə edilməsi və ondan səmərəli istifadəyə nəzarət sektoru

- Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin təşkili sektoru

- Torpaqların dövlət idarəetməsinin və torpaq bazarının təşkili sеktoru

- Yerquruluşu və geodeziya işlərinin təşkili sektoru

- Torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə dövlət nəzarəti sеktoru

- İnnovasiyalar və rəqəmsal inkişaf sektoru

- Dövlət proqramlarının idarə edilməsi və analitik təhlil sektoru

- İnsan resurslarının idarə edilməsi sеktoru

- Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş sеktoru

- Maliyyə və mühasibat sektoru

- Ümumi işlər və təminat sektoru

- Hüquq sektoru 

- Əmlakın qiymətləndirilməsi və qiymətləndirmə fəaliyyətinə nəzarət sektoru

- Daxili nəzarət və tabeli qurumlarla iş sektoru

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin ərazi bölmələri

- Naxçıvan ərazi bölməsi

- Şərur ərazi bölməsi

- Babək ərazi bölməsi

- Ordubad ərazi bölməsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyindəki qurumlar

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində “Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri” publik hüquqi şəxs

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində “Hərracların Təşkili Mərkəzi” publik hüquqi şəxs

- Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin tabeliyində “Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri” publik hüquqi şəxsin tabeliyində “Kadastr və Yerquruluşu Layihə-Tədqiqat Mərkəzi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti