Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti - MƏLUMAT

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidməti haqqında

M Ə L U M A T

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2020-ci il 07 yanvar tarixli   196-V FR nömrəli Fərmanı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinə çevrilmiş, Ali Məclis Sədrinin 2020-ci il 17 iyun tarixli 23-VI FR nömrəli Fərmanı ilə Xidmətin Əsasnaməsi təsdiq edilmişdir.

Xidmət daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması, daşınmaz əmlakın dövlət kadastrının aparılması (daşınmaz dövlət əmlakı istisna olmaqla), ünvan reyestrinin aparılması, dövlət torpaq kadastrı, yerquruluşu, geodeziya və xəritəçəkmə, torpaqların dövlət idarəetməsinin təşkili, torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə nəzarət, torpaq bazarının təşkili sahəsində dövlət siyasətini və tənzimlənməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.

Xidmət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının və Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyalarını və qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri və öz Əsasnaməsini rəhbər tutur.

Xidmətin strukturuna Xidmətin Aparatı və rayon (şəhər) idarə və şöbələri daxildir. Xidmətin Aparatı, strukturuna daxil olan qurumlar və strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki digər qurumlar Xidmətin sistemini təşkil edir. Xidmət öz fəaliyyətini bilavasitə və həmin qurumlar vasitəsilə həyata keçirir.

Xidmətin müasir iş şəraiti ilə təmin olunmuş inzibati binası 2016-cı ilin sentyabr ayında istifadəyə verilmişdir. Binada Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Xidmətinin Aparatı, Naxçıvan Şəhər İdarəsi və Xidmətin tabeliyində olan “Yerquruluşu, Geodeziya və Kartoqrafiya” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yerləşir.

Xidmət tərəfindən vətəndaşlara 23 adda elektron xidmət göstərilir. Eyni zamanda muxtar respublikanın kənd yaşayış məntəqələrində Xidmətin mütəxəssislərindən ibarət səyyar xidmət qrupu tərəfindən qrafik əsasında səyyar xidmətlər təşkil olunur.

Xidmətin daşınmaz əmlak arxivində 200 minə yaxın əmlak haqqında arxiv sənədləri mövcuddur. Torpaq arxivində torpaq balansı sənədləri, geobotaniki tədqiqat sənədləri, Dövlət Aktları, torpaqayırma sənədləri, “Yerquruluşu, Geodeziya və Kartoqrafiya” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin arxivində isə müxtəlif miqyaslı bərk və kağız xəritələr, torpaq islahatı materialları, yerquruluşu sənədləri, kosmik fotoplanlar qorunub saxlanılır.