Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daşınmaz Əmlak və Torpaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi - Əmlak jurnalı

ƏMLAK İNFORMASİYA BÜLLETENİ